pro lékaře, od lékařů

Časopis předkládá přehledné články s praktickými závěry a doporučeními, farmakologické přehledy, terapeutické guidelines, kazuistiky, monitoring nejdůležitějších zdravotnických témat, odborné testy a informace farmaceutických firem. 

Autoři článků jsou špičkoví odborníci z řad českých lékařů. Causa subita je praktickým pomocníkem při každodenní praxi. 

Distribuce

Zdarma je distribuována všem praktickým lékařům, pediatrům, amulantním internistům, diabetologům, kardiologům, revmatologům a urologům. Pro lékaře ostatních specializací je možnost celoročního předplatného.

periodicita

Causa subita vychází 4x ročně.