Přečíst 3/2020

časopis pro lékaře v praxi

Již 23. rokem Vám Causa subita vytváří interaktivní prostředí mezi našimi předními odborníky z různých medicínských oborů a lékaři v terénu.