Napiště nám

Ing. Bohumil Halva

jednatel vydavatelství I.M.P. s.r.o.

Ing. Ika I. Kovačič

výkonná ředitelka
ika.kovacic@causasubita.cz

Ing. Jarmila Hedánková

redaktorka
mila.hedankova@causasubita.cz

MgA. Denisa Kokošková

design a sazba
denisa.kokoskova@causasubita.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.